Gårdlaug

Real Administration har igennem en årrække opbygget erfaring med administration af gårdlaug. Vi leverer en komplet administrationsløsning.

Administration af højeste kvalitet

Et gårdlaug fungerer normalt ved at sammenkæde en række ejendomme med forskellige ejere, der forenes om udgifter til det fælles anlæg, f.eks. elektricitet og ansættelse af fællespersonale. Andelen af udgifter kan fordeles ligeligt, eller efter areal. Der tages fælles beslutninger omkring drift, vedligeholdelse, renoveringer og generelt set, forbedringer til anlægget.

Hos Real Administration, har vi gennem en årrække opbygget erfaring med administration af gårdlaug, og vi tilstræber at leverer administration af samme høje kvalitet, som til ejerforeninger og andelsboligforeninger. Vi anser det som en vigtig del i vores administration at vi altid til er rådighed med rådgivning og proaktive handlingsforslag til bestyrelsen og medlemmerne.

Vi har dyb erfaring inden for området, og vil være det naturlige valg som ansvarlig for dit gårdlaugs administration. Økonomien følges kontinuerligt, og vi ønsker at give dig økonomisk klarhed gennem løbende dialog omkring den nuværende situation og muligheder i fremtiden. Til generalforsamlinger tilrettelægger vi arbejdet og vi fungerer også ofte som dirigent og fremlægger gerne årsregnskabet og budgettet.

Vi er opsatte på at give dig driftsmæssig tryghed i alle led i dit gårdlaug. Derfor er du meget velkommen til at skrive til os og få et uforpligtende tilbud.

Facadefoto andelsboligforeningen Sundborg