Prisliste

Når du laver en administrationsaftale med Real Administration, så aftaler vi en fast pris på administrationshonoraret. Der kan forekomme arbejdsopgaver, der ikke er indeholdt i den fastprisaftale vi laver, og disse opgaver kan typisk være låneomlægning, tinglysning af vedtægter, byggesagsadministration, ekstraordinære generalforsamlinger og lignende opgaver.

Der vil typisk også være arbejde vil skal udføre i forbindelse med køb og salg af boliger og disse arbejder betales af sælger og køber.  Omkostningerne for køber og sælger kan ses ved at åbne denne: Prisliste andels-, ejer og grundejerforeninger.