Prisliste

Når du laver en administrationsaftale med Real Administration, så aftaler vi en fast pris på administrationshonoraret. Der kan forekomme arbejdsopgaver, der ikke er indeholdt i den fastprisaftale vi laver, og disse opgaver kan typisk være dem du kan se under vores standardsatser nedenfor.

Besvarelse af administratorskema fra ejendomsmægler        kr. 3.750 *

Rykkergebyr/påkravsgebyr                                                             kr.    281 *

Udstedelse af nyt andelsbevis                                                       kr.    750 *

Ekspedition af adkomsterklæring (pant og udlæg) i andel       kr. 1.250 *

Overdragelsesaftale, sagsbehandling, mv., salg af andel         kr. 6.000 *

Forgæves udarbejdelse af overdragelsesaftale                         kr. 1.875 *

Overdragelseserklæring - delvist salg af andel                           kr. 1.875 *

Mæglerbetjening andelshandel (købsaftale, transport mv.)     kr. 2.000 *

Notering og registrering af ejerskifte                                            kr. 1.250 **

Afregning af udlægshavere med pant i andel - pr. udlæg          kr. 1.250 *

Eksklusionssag andelshaver                                                          kr. 4.500 *

Udarbejdelse af garage/p-plads/kælder lejekontrakt                 kr.    500 *

Oprettelse og tinglysning af nyt ejerpantebrev i ejerlejl.            kr. 1.250 *

Debitorskifte og evt. forhøjelse af ejerpantebrev  i ejerlejl.       kr. 1.250 *

Aflysning af skadesløsbrev med pant i ejerlejl.                           kr.    625 *

Gebyr ved overdragelse af inkassosag til advokat                     kr. 3.000 *

Konsulentydelser og rådgiver honorar på timebasis                  kr. 1.250 *

Administration af ventelister i henhold til aftale

Byggesagsadministration - større byggesager. 2 - 5% af projektsum.

Udarbejdelse af boliglejekontrakt 3% af årsleje min. kr. 2.500.

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt i henhold til nærmere aftale.

Udarbejdelse af tillæg til erhvervslejekontrakt i henhold til nærmere aftale.

 

Ovenstående priser og fordeling af udgifter er gældende fra den 4/1 2019, såfremt ikke andet er aftalt i forbindelse med indgåelse af administrationsaftale.

Øvrige  typiske administratorydelser uden for aftale kan være udarbejdelse/ændring af vedtægter, omprioritering samt eksempelvis ekstraordinære generalforsamlinger.