Persondata

Persondataforordningen 2018 (GDPR) som er et fælles europæisk regelsæt for databeskyttelse er gældende fra den 25. maj 2018.

Personfølsomme data

Real Administration har altid haft fokus på datasikkerhed, fordi vi i forbindelse med administrationen af en boligforening eller en udlejningsejendom indsamler, udveksler, behandler og opbevarer personfølsomme data.

Vi har altid behandlet personfølsomme data meget sikkert. Den nye forordning har dog givet os lejlighed til endnu en gang at gennemgå vores procedurer. 

Denne gennemgang har sikret, at Real Administration behandler og opbevarer disse data i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og oplysninger af personfølsom karakter vil alene blive behandlet og videregivet ved samtykke som foreskrevet efter lovgivningen.

Real Administrations privatlivspolitik politik finder du via dette link.

I øvrigt kan du finde Datatilsynets vejledning til dine rettigheder som registreret på dette link som åbner en PDF med en brochure.