Samarbejdspartnere

I Real Administration har vi valgt at koncentrere os om det vi er bedst til nemlig ejendomsadministration.

Vi har ikke egne ansatte arkitekter, ingeniører, advokater eller ejendomsinspektører, og vi tilbyder ikke at udføre ejendomsservice. Hvis vi tilbød disse ydelser ville det formentligt - på længere sigt - give interessekonflikter, og så tvivl om at vi varetager vores kunders interesser på bedst mulig måde.

Vi har dog en række samarbejdspartnere som vi gerne vil fremhæve.

Ejendomsforeningen Danmark

Real Administration er optaget som medlem af administratorsektionen i EjendomDanmarkEjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

For at blive medlem skal man som virksomhed leve op til specifikke etiske normer, være ansvarsforsikret, have total adskillelse mellem kunders og egne konti og påse at alle medarbejdere løbende deltager i relevant efteruddannelse. Foreningens etiske normer findes her.

Via medlemskabet kan vi - på vegne af vores kunder - trække på ejendomsjuridisk rådgivning hos foreningens panel af jurister. De er specialister inden for bolig- og erhvervslejelovene samt de regler der regulerer andelsbolig- og ejerforeninger, og de giver telefonisk rådgivning alle hverdage.

Diplomuddannelsen Ejendomsadministrator EA er en modulopbygget 3årig uddannelse der tages gennem foreningen

Tonni Sørensen med headset
Lene Grue ved skrivebordet

Forsikringer - Codan

Codan har tilbudt kunder i Real Administration en ejendoms- og foreningspolice, som i forhold til traditionelle forsikringspolicer er udvidet på mere end 40 forskellige punkter.

På trods af forsikringspolicens udvidede omfang er Codan for det meste billigst, når vi på vegne af vores kunder indhenter tilbud på forsikringsløsninger, og da Real Administration håndterer mange forsikringsskader hvert år, kan vi ofte hjælpe vores kunder med en hurtig, effektiv og smidig sagsgang når en kunde anmelder en skade til os.

Real Administration er registreret som agent for Codan i registret hos Forsikring & Pension, og vi modtager en provision for de forsikringer vi formidler.

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for en udvidet forsikring gennem Codan.

Andelsboligvurdering

Langt de fleste af de andelsboligforeninger, som Real Administration er administrator, for bruger i dag en vurderingsmand til at lave en vurderingsrapport, når en andelsbolig skal sælges, og i rigtig mange af andelsboligforeningerne, skal der endvidere laves el og/eller VVS-tjek.

Der skal indhentes tilbud fra lokale håndværkere til el- og VVS-rapporten, og der skal bookes tid til en vurderingskonsulent. Er der tale om et andelsrækkehus, så skal der endvidere ofte udarbejdes et energimærke på boligen.

Det bliver op til 4 individuelle besøg, 4 regninger og ingen mulighed for at slå nogen af tingene sammen og derved spare andelshavere for både tid og penge.

Real Administration har derfor i samarbejde med Energihuset Danmark udviklet 4 ”andelspakker”, som kan dække de forskellige behov, der er fra forening til forening.

Pakkerne og priserne kan du læse mere om her

Mette Badenski ved skrivebordet
Anja, Mette, Heidi og Tonni ved mødebordet

Energihuset Danmark - Energimærker

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger i Danmark.

Formålet med energimærkningen er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi.

Et energimærke er gyldigt i 10 år, og der skal ske mærkning ved salg eller udlejning.

Det betyder i praksis, at blandt andet alle ejer- og andelsboligforeninger, boligudlejningsejendomme og mange erhvervsejendomme skal have et gyldigt energimærke. Kontakt os gerne for at høre om din ejendom skal energimærkes.

Vi har gode erfaringer med Energihuset Danmark som kan lave energimærke på større ejendomme.

Du finder oplysninger og priser på deres hjemmeside